Upgraden van uw installatie

Controle, Afstellen en Upgraden van uw installatie

Het terug op peil brengen van een luchtbehandelingsinstallatie gebeurt vaak na een periodieke controle. Het is een kwestie van een diagnose stellen, een expertise over uw installatie. Controle en afstellen maakt het mogelijk om ervoor te zorgen dat de installatie in goede staat verkeert, om eventuele defecte onderdelen te identificeren die vervangen moeten worden en om de verschillende operaties uit te voeren om de werking van uw apparatuur te optimaliseren.
Breng uw installatie terug naar de oorspronkelijke kenmerken.

Een controle en upgrade van uw installatie maakt het mogelijk om :

- De werking te optimaliseren

- Ze terug af te stemmen : aan de normen en voorschriften waaraan ze is onderworpen, dewelke kunnen zijn gewijzigd (veiligheid, ATEX, emissienormen, enz.) om alzo professionele risico's te vermijden 

- De levensduur te verhogen 

- Storingen te voorkomen die de productie kunnen blokkeren

- Terug instellen van de oorspronkelijke kenmerken: mechanisch en luchttechnisch

De klantendienst van Delta NEU zal u helpen bij het upgraden van uw :

Delta NEU ondersteunt uw  vernieuwingsactiviteiten

Delta NEU biedt u sleutel-op-de-deur oplossingen voor de vernieuwing van uw installatie door de mechanische, ventilatie, elektrische en esthetische aspecten te beheren.

De stappen van een vernieuwing :

1. Definitie van uw behoeften en de omvang van het werk, na het uitvoeren van een expertise op uw apparatuur
2. Demontage van onderdelen die moeten worden vervangen 
3. Opbouwen van stellingen en beveiligen van de installatie om de omgeving te beschermen 
4. Stralen van de installatie
5. Schilderen
6. Vervanging van te gewijzigde onderdelen, met originele onderdelen om de betrouwbaarheid van de installatie in de loop van de tijd te garanderen 
7. Verifiëren en controle van de installatie

  • Frontale herinrichtingsstructuur
  • Frontale herinrichtingsstructuur
  • Na het schuren
  • Na de eerste
  • Na de vernieuwing

Focus op ATEX conformiteit

Om de veiligheid van uw medewerkers en de werkomgeving te garanderen, zijn er voorschriften voor EXplosive ATmospheres (ATEX) ingevoerd, waarbij veiligheidsregels en normen zijn opgesteld voor de zones met explosie potentieel.
Overeenkomstig de Europese economische richtlijnen 2014/34/EU en Sociaal 1999/92/EG moet de werkgever de risico's van explosies identificeren en analyseren, explosiegevaarlijke zones afbakenen en ervoor zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen om deze risico's te vermijden.

Om ervoor te zorgen dat uw installatie ATEX-compatibel is, biedt Delta NEU individueel bestudeerde ATEX-upgradeoplossingenaan of geheel nieuwe apparatuur.

Benieuwd wat NEU-JKF Delta NEU voor u kan betekenen?

NEU-JKF Delta NEU

Adres

Parc d'Activités de la Houssoye, Rue André Ampère
59930 La Chapelle d'Armentières