Vervoersector

Contact

Onze oplossingen voor de vervoersector

De vervoersector bestrijkt een breed scala van activiteiten. Alle categorieën van vervoer (luchtvaart, ruimtevaart, spoorwegen, automobielindustrie en scheepvaart) hebben luchtbehandelingssystemen nodig als onderdeel van hun produktieproces. De bouw, de assemblage, het onderhoud, het opknappen en de ontmanteling van vervoermaterieel en de onderdelen daarvan zijn bronnen van aanzienlijke verontreiniging die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de werknemers en de productieprocessen. Ook de fabrikanten van uitrusting en de onderaannemers die nauw met deze industriëlen samenwerken, worden door deze problemen geconfronteerd. Delta NEU biedt een breed scala van systemen voor luchtbehandeling met een ongeëvenaarde know-how in de transportindustrie.

Bescherming van exploitanten, processen en naleving van regelgeving

Luchtbehandeling is een essentieel element voor de bescherming van werknemers en productiegereedschap. Stof, productieafval, olienevel en lasdampen kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid van degenen die eraan worden blootgesteld. Deze verontreinigende stoffen zijn ook van invloed op de productie-instrumenten en de behandeling ervan is noodzakelijk om de levensduur ervan te verlengen en de onderhoudswerkzaamheden te beperken. Luchtbehandeling is noodzakelijk om te voldoen aan de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit, emissies van luchtverontreinigende stoffen (RIE-richtlijn) en preventie van explosierisico's (ATEX-richtlijn). In de vervoersector is chroom (VI) een zeer aanwezige kankerverwekkende verontreinigende stof. De Europese REACH-verordeningen bijvoorbeeld verplichten bedrijven alle nodige maatregelen te nemen om de risico's in verband met chroom VI te voorkomen. 

Leverancier en fabrikant van auto's

Productieprocessen genereren afval op de werkplek en op de vloer. Dit afval moet rechtstreeks op de productielijn worden behandeld om verstoppingen en kwaliteitsvermindering van het produkt te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Lasrook (de oorzaak van vele acute of chronische pathologieën) moet zo dicht mogelijk bij de plaats van emissie worden opgevangen, en Carbon Black is een uiterst gevaarlijke stof bij de fabricage van banden.

Olienevel verslechtert de productkwaliteit en de werkomstandigheden. Stofopvangsystemen vangen de verontreinigende stoffen op bij plaatpersen, stralen, alsook bij nabewerkingen. Gecentraliseerde reiniging maakt de reiniging van vloeren en werkstations mogelijk. De gebruikte werktuigmachines produceren olienevels bij de bewerking van harde materialen of bij hogesnelheidsbewerkingen. Deze verontreiniging leidt tot risico's op ongevallen (gladde vloer), ademhalingsmoeilijkheden of brand. De industriële filtratie-oplossingen voor de behandeling van olienevel, ontwikkeld door Delta NEU in de automobielindustrie, maken het mogelijk de behandelde lucht te zuiveren en de door de industrie gebruikte oliën te recycleren.

Luchtvaart: gevaar van stof, rook, spaanders

Een automatische booreenheid maakt de assemblage mogelijk (vleugel, romp). Om een nauwkeurige bewerking te garanderen, moeten de spanen continu worden afgevoerd door middel van een afzuigsysteem op de machine. Kiezen voor een centrale stofzuiger is de ideale oplossing. Hij bedient stations die zijn uitgerust met automatische booreenheden. Het is onderworpen aan de ICPE- en ATEX-beperkingen, afhankelijk van de aangezogen stoffen, zoals titanium, aluminium of koolstof.

Bij een lasproces wordt gebruik gemaakt van temperaturen die het smelten van een metaal mogelijk maken en waarbij dampen vrijkomen die bestaan uit gas en stof. Om de beroepsmatige blootstelling te beperken, zijn laswerkplekken uitgerust met een lasrookafzuigingssysteem. Lasrookafzuiging is ergonomisch omdat dit soort werk precisie van de bediener vereist; de definitie van de sensor is essentieel voor het al dan niet gebruiken van lasrookafzuiging. De vormgeving van de afzuigkap moet rekening houden met het risico van projectie, evenals de werknemer, die moet voorzien zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onze oplossingen

Onze ingenieurs analyseren samen met u uw installatie en uw behoeften. Zij stellen een op maat gemaakte oplossing voor uw probleem voor. Delta NEU begeleidt u vanaf het ontwerp van het systeem tot aan de ingebruikname. 

- Reiniging van de werkplaats: dankzij gecentraliseerde stofzuigsystemen
- Opzuigenvan alle soorten stof met "droge" of "natte" middelen
- Afzuigen van metaalspanen op draagbare gereedschappen en/of numerieke besturingen
- Filtratie van olienevels tijdens de bewerking
- Stof verwijderen bij retoucheren, polijsten, stralen, enz.
- Filtratie van lasrook
- Pneumatisch transport van productieafval

Elke installatie is anders, en voor elk daarvan zet Delta NEU zich in om optimale oplossingen te bieden met behoud van de ergonomie van uw productieprocessen en werkstations.

Onze diensten

De kracht van Delta NEU is de nabijheid van haar klanten. Met ons netwerk van deskundigen zijn wij in staat u op lange termijn te ondersteunen om een langdurig en stabiel gebruik van uw systemen te garanderen. Delta NEU Customer Service biedt alle originele reserveonderdelen voor uw systeem, alsmede onderhoudscontracten.

Documenten en Produkten

Hieronder kunt u diverse documenten downloaden om meer te weten te komen over onze oplossingen voor de transportsector.
Indien u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Brochure

Delta NEU-presentatie

Download hieronder de kennispresentatiebrochure van Delta NEU

Downloaden

 


Folder

Breed scala van stofafscheiders

Ontdek de verschillende Delta NEU stofafscheiders,
nat proces, patroon, harde media, zak, zak....

 

Downloaden

Benieuwd wat NEU-JKF Delta NEU voor u kan betekenen?

NEU-JKF Delta NEU

Adres

Parc d'Activités de la Houssoye, Rue André Ampère
59930 La Chapelle d'Armentières