Luchttechnische en mechanische expertise van uw installaties

Expertise : Laat uw installatie controleren zodat haar prestaties gegarandeerd blijven

 

Om te bepalen hoe u de goede prestaties van uw installatie kunt behouden, kan Delta NEU op uw locatie een luchttechnische en mechanische expertise uitvoeren. Door de verschillende kenmerken van uw installatie te observeren, te meten en te analyseren, kunnen we vervolgens een diagnose stellen van de meest geschikte oplossingen voor uw bedrijf.

Er is een onderscheid tussen luchttechnische expertise en mechanische expertise.
Het doel van mechanische expertise is om de staat van alle apparatuur in de installatie te controleren, mogelijke problemen op te sporen, defecten aan mechanische onderdelen te begrijpen en erop te anticiperen.
Het doel van de luchttechnische expertise is in het bijzonder om de juiste snelheden, drukken en debieten op de verschillende aanzuigpunten te garanderen door ze te vergelijken met de referentiewaarden die zijn vastgelegd in het technisch dossier. De twee soorten expertise kunnen in dezelfde interventie of afzonderlijk worden uitgevoerd, afhankelijk van uw behoeften.

Dankzij hun knowhow op het gebied van lucht en hun beheersing van de verschillende processen kunnen onze technici omgaan met al dan niet originele Delta NEU-apparatuur. Ze zijn zich bewust van de technische en economische uitdagingen en bieden u gepaste maatregelen en de beste oplossingen dankzij hun kennis van de omgevingsfactoren.

Waarom een expertise ?

- Om uw werknemers en productietools te beschermen; om het welzijn van uw medewerkers en de kwaliteit van de binnenlucht te verzekeren, zodat ze kunnen evolueren in een gezonde werkomgeving

- Om uw installatie aan te passen aan de evolutie van uw processen

- Om ervoor te zorgen dat de installatie zijn oorspronkelijke kenmerken en prestaties behoudt

- Om elk gevolg van een storing van uw apparatuur te voorkomen zoals overconsumptie van reserveonderdelen, elektriciteit of perslucht, verstoppingen, enz.

Of het nu gaat om een ventilatie-, ontstoffings-, filtratie-, klimatisatie- of pneumatische afvaltransportinstallaties, de Klanten Service van Delta NEU adviseert en ondersteunt u om u de oplossing te bieden die het beste past bij uw processen en uw behoeften.

De expertises zijn nuttig in het kader van regelgevende en verplichte controles om na te gaan of uw apparatuur nog steeds aan de normen voldoet, voor de bescherming en veiligheid van uw operators. Door op uw site in te grijpen, kan de Delta NEU-technicus die verantwoordelijk is voor de expertise alle beperkingen met betrekking tot uw activiteit analyseren en u een oplossing bieden om de prestaties van uw apparatuur te verbeteren en mogelijke risico's te voorkomen.

Expertise voor alle soorten industrie

Waarom een beroep doen op Delta NEU ?

De Klantenservice Delta NEU is :

 

- Technici die experts zijn in hun vak: hun diepgaande kennis van luchttechnische installaties stelt hen in staat om gedetailleerde diagnoses uit te voeren. Onze technici hebben, naast opleiding, ervaring met het vak en de dagelijkse praktijk van deze handelingen.
- Oplossingen die speciaal zijn aangepast aan uw behoeften, uw processen en uw beperkingen
- Ondersteuning voor onze klanten
- Een expertise en een sterke ervaring van meer dan 100 jaar op het gebied van luchtbehandeling

Expertises voor alle soorten industrie

Of het nu gaat om verbeteren, repareren of vervangen, de Delta NEU Klanten Service heeft alle vaardigheden in huis om u te ondersteunen en zet zich in om u optimale oplossingen te bieden (tijd, efficiëntie en prijs). Download onze brochure

We kunnen ingrijpen in alle soorten industrie, op uw installaties met een ventilator, een stofafscheider, een lucht-materiaalafscheider, filters (olienevel, dampen, aerosolen, elektro-erosiedampen, enz.), een luchtzuiveringsinstallatie, een luchtafzuiging, een gecentraliseerd afzuigsysteem voor hoog vacuüm; of ze ATEX zijn of niet. Onze oplossingen en innovatieve systemen passen zich aan, van de meest klassieke vervuilende stoffen tot de meest specifieke.

Benieuwd wat NEU-JKF Delta NEU voor u kan betekenen?

NEU-JKF Delta NEU

Adres

Parc d'Activités de la Houssoye, Rue André Ampère
59930 La Chapelle d'Armentières